Meteorolojik ve Oşinografik Deniz Şamandıraları

Elite şamandırası ile meteorolojik ve oşinografik veriler ölçülmek suretiyle ayrıca deniz ulaştırma, balıkçılık ve turizm gibi sektörlere hizmet vermektedir.